Profil


Lahir di Bekasi, Indonesia. Lulusan B.A Usuluddin (Tafsir-Hadis) dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan M.A Usuluddin (Hadis) di Unversiti Omm Durman, Sudan. Menimba ilmu hadis di Damaskus Syria, sejak tahun 2002 hingga 2007. Artikel-artikel saya boleh didapati dalam kolum Mahmudah dan Akhir Zaman Majalah SOLUSI terbitan Telaga Biru Sdn Bhd Malaysia.