Friday, March 11, 2011

SEMUA ILMU PENTING

Kisah yang saya kongsikan kali ini berkenaan dengan perjalanan hidup seorang ahli hadis bernama Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Isma’ili dari kota Jurjan (sekarang berada di kawasan Iran). Beliau seorang ulama yang sangat besar dalam bidang fiqh dan hadis. Buku-buku karangannya sangat banyak antara lain kitab “Al-Mustakhraj ‘ala Sahih Al-Bukhari” yang mendapat pujian ramai dari ahli hadis di masanya. Beliau wafat pada tahun 371 H.

Sebagai ahli hadis yang memandang negatif ahli kalam, tokoh kita ini sangat membenci ilmu kalam dan membenci setiap orang yang mempelajari ilmu ini. Padahal sebenarnya tidak ada masalah dengan ilmu ini bila digunakan untuk mempertahankan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah dengan hujah-hujah rasional. Kebencian tokoh-tokoh besar seperti As-Syafii dan lain-lain terhadap ilmu kalam bukan karena ilmunya, melainkan karena sikap sebahagian dari tokoh-tokoh kalam seperti Muktazilah yang menolak ajaran Al-Qur’an dan Sunnah jika menyalahi logik mereka sendiri.

Kita kembali kepada kisah Abu Bakar Al-Isma’ili. Beliau bercerita, “Suatu hari saya masuk ke kota Ray. Aku segera mendatangi sebuah masjidnya untuk melakukan shalat dua rakaat. Dalam shalat, tiba-tiba aku mendengar suara dua orang laki-laki yang sedang berdiskusi tentang ilmu kalam. Hatiku merasa tidak suka, aku mempercepat shalatku agar segera meninggalkan tempat itu.

Namun tanpa sadar sebuah ucapan mereka melekat di hatiku. Mereka berkata : Sebenarnya aliran Syiah Ismailiah sangat bodoh akalnya. Seorang ulama tidak perlu menyusahkan diri untuk mengajukan dalil ketika berdebat dengan mereka. Cukup tanyakan “mengapa?”, maka mereka tidak akan mampu menjawabnya. Aku lalu cepat-cepat pergi dari tempat itu.

Tidak lama setelah itu, kebetulan para pengikut aliran Syiah Ismailiah di Ghazna menyatakan keluar dari agama Islam. Mereka menulis surat kepada Sultan Wasymaker, Penguasa Ghazna, untuk menyatakan sikap tersebut. Mereka berkata, “Kami tidak akan menerima agama Muhammad kecuali jika kamu dapat menunjukkan mukjizat. Jika kamu dapat memperlihatkannya, kami akan kembali kepada agama Islam.”

Kondisi ini semakin sulit apabila mereka mengutus seorang tokoh yang sangat licik untuk mewakili mereka. Orang itu mendatangi Sultan dan berkata kepadanya, “Engkau seorang raja dan penguasa. Dan seorang raja tidak boleh bersikap seperti orang awam, ia tidak boleh bertaklid dalam akidah. Oleh itu, ajukanlah bukti-bukti kebenaran agamamu.”

Sultan menjawab, “Aku tidak akan berdebat denganmu. Akan tetapi aku akan memilih seorang ulama dari rakyatku yang akan berdebat denganmu di hadapanku.”

Orang itu segera berkata, “Pilihlah Abu Bakar Al-Isma’ili.” Sebab ia tahu bahawa tokoh ini hanya seorang ahli hadis dan tidak menguasai ilmu kalam dan perdebatan. Namun Sultan yang menyangka bahawa seorang ulama pasti menguasai semua ilmu, segera menjawab, “Memang itu niatku. Ia seorang ulama yang sangat terkenal.”

Sultan segera menulis perintah untuk membawa Imam Abu Bakar Al-Ismaili dari kota Jurjan ke Ghazna. Mendengar perintah ini, semua ulama di negeri itu putus harapan. Mereka yakin bahawa agama Islam pasti kalah. Di dalam hati mereka berkata, “Si kafir ini pasti dapat mengalahkan Imam Abu Bakar Al-Ismaili.”

Mereka tidak dapat memberitahu perkara sebenar kepada Sultan karena takut beliau akan menuduh mereka iri hati. Para ulama ini hanya mampu berdoa kepada Allah agar Ia menolong agama-Nya.

Abu Bakar Al-Hafiz berkata, “Setelah menerima surat perintah dari Sultan, aku tidak dapat menolak. Sepanjang perjalanan aku berkata di dalam hati: Inna lillah, bagaimana aku dapat berdebat tentang suatu perkara yang tidak aku kuasai? Apakah aku harus menjelaskan sendiri kepada sultan keadaan diriku agar ia memilih orang lain untuk membela agama Islam? Aku menyesal karena seumur hidup tidak pernah mengkaji ilmu kalam. Tiba-tiba aku teringat perbualan dua orang laki-laki di masjid Ray. Hatiku menjadi kuat kembali. Aku akan menjadikan ucapan mereka sebagai peganganku.”

Apabila Abu Bakar Al-Hafiz ini tiba di Ghazna, Sultan dan semua rakyat menyambutnya. Tidak lama kemudian, tokoh bidaah datang dan dijumpakan dengan tokoh sunnah ini.

Sultan berkata kepadanya, “Sila jelaskan mazhabmu agar Imam Abu Bakar mendengarnya.” Dengan penuh semangat, orang ini segera menjelaskan mazhabnya dengan panjang lebar. Satu persatu prinsip dan filosofi aliran sesarnya dihuraikan dengan penuh percaya diri.

Selesai orang ini mengucapkan apa yang hendak disampaikan, giliran Imam Abu Bakar berucap. Ia tidak berkata apa-apa selain mengajukan satu soalan kepadanya, “Mengapa?”

Mendengar soalan ini, tokoh aliran sesat itu kaget bukan main. Ia menyangka Imam di hadapannya ini telah menguasai seluk beluk mazhabnya. Ia hanya terdiam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Sultan bersama seluruh rakyat bertakbir melihat kemenangan tersebut.

Lepas dari kejadian ini, Abu Bakar Al-Isma’ili merubah pandangannya terhadap ilmu kalam. Ia berkata, “Sejak saat itu, aku termotivasi untuk mengkaji ilmu kalam. Dan aku yakin bahawa ilmu ini adalah salah satu tiang daripada tiang-tiang agama Islam.”

***

Saya mengambil kisah ini dari kitab “Al-I’tisham” karya Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syathibi (w.790 H), seorang faqih mazhab Maliki yang sangat saya kagumi. Beliau mengambil kisah ini dari Imam Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan sebutan Ibn Al-‘Arabi (w. 543 H) dalam kitabnya “Al-‘Awashim wal Qawashim”.

Kisah ini biasa saya sampaikan apabila mendengar ucapan negatif dari rekan-rekan yang tidak suka mata pelajaran tertentu sehingga tidak bersemangat untuk mengkajinya. Seorang murid berkata, “Saya benci ilmu matematik,” seorang yang lain berkata, “Saya tak suka faraid.”

Saya pernah berjumpa seorang teman yang enggan mempelajari ilmu kalam dan ilmu falak dengan alasan yang tidak relevan sama sekali.

Kepada orang-orang ini, saya mengatakan bahawa semua ilmu penting dipelajari. Sebab kita tidak tahu kesulitan apa yang tengah menunggu kita di masa depan. Boleh jadi, ilmu yang tidak kita sukai itu sangat diperlukan dalam kerjaya kita di masa akan datang.

***

Bahkan jika kita membuka pikiran kita lebih luas lagi, sehingga kita melihat umat Islam sebagai keluarga, maka ilmu-ilmu tertentu hukumnya menjadi wajib kita pelajari. Itu sebabnya, Imam Al-Ghazali di dalam kitab “Ihya ‘Ulumiddin” menegaskan bahawa sebahagian daripada ilmu pengetahuan, meskipun ianya bukan daripada ilmu-ilmu agama, hukum mempelajarinya boleh menjadi fardu kifayah. Dalam arti, jika seluruh umat meninggalkannya, maka mereka semua berdosa.

Al-Ghazali menjelaskan bahawa sifat utama ilmu kategori ini adalah ianya menjadi tumpuan kelangsungan hidup manusia di muka bumi, sehingga jika diabaikan maka seluruh umat akan mengalami kesulitan. Ilmu-ilmu itu antara lain ia sebutkan seperti ilmu kedokteran, matematik (hisab), pertanian, politik, jurutera dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahawa sebahagian dari umat Islam mesti ada yang menguasai ilmu-ilmu yang sangat signifikan ini sehingga umat tidak lagi memerlukan bangsa lain untuk mengurus keperluan dasar hidup mereka. Harmalah bin Yahya meriwayatkan bahawa Imam Al-Syafii sangat kecewa dengan sikap kaum muslimin pada masanya yang mengabaikan ilmu kedokteran. Beliau berkata, “Mereka telah mengabaikan sepertiga ilmu lalu menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani.”

Al-Syafii juga berkata, “Setelah ilmu halal dan haram, aku tidak mengetahui sebuah ilmu yang lebih mulia daripada ilmu kedokteran. Akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita dalam ilmu ini.”

***

Seorang pelajar dalam bidang ilmu apapun akan merasakan dorongan sukses luar biasa jika ia menjadikan perintah agama sebagai motivasi utamanya. Dengan itu, ia akan menjadikan masa-masa berat dalam bangku sekolah sebagai perjuangan suci (jihad) untuk meninggikan kalimat Allah.

Saya teringat kisah seorang pemuda Anshar yang baru berusia 11 tahun bernama Zaid bin Tsabit di Madinah. Rasulullah Saw pernah memerintahkannya untuk mempelajari bahasa Yahudi untuk menjamin keamanan umat Islam dari tipu daya mereka. Zaid menerima perintah ini sebagai tugas suci untuk berkhidmat bagi agama Islam dan kaum muslimin. Akibatnya, dalam waktu 17 hari sahaja, Zaid telah mahir berbahasa Yahudi secara tulisan dan percakapan sekaligus.

Bandingkan dengan diri kita yang bertahun-tahun mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Qur’an dan Hadis yang menjadi tumpuan agama kita, namun belum menguasainya juga. Jelas motivasi belajar kita tidak seperti motivasi yang menggerakkan Zaid bin Tsabit. Wallahu A’lam.

Umar Muhammad Noor,
Artikel ini pernah diterbitkan dalam Majalah Solusidi bawah kolum Mahmudah

1 comment: